"plan ways" — Słownik kolokacji angielskich

plan ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: plan that way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogi planu
  1. plan czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Second, we don't want to have any contact at all if possible, but we're not going to plan that way.

    Podobne kolokacje: