ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"way raises" — Słownik kolokacji angielskich

way raises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga podnosi
  1. way rzeczownik + raise czasownik
    Luźna kolokacja

    "The way he's talked about civil rights issues has raised the bar for opponents."

    Podobne kolokacje: