Angielski na start!Zgarnij rabat -40% na roczny kurs.Sprawdź

"remain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remain czasownik

czasownik + remain
Kolokacji: 23
prefer to remain • choose to remain • wish to remain • expected to remain • allowed to remain • intend to remain • decide to remain • ...
remain + przyimek
Kolokacji: 61
remain until • remain under • remain within • remain below • remain above • remain outside • ...
remain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 233
remain silent • remain behind • remain unchanged • remain largely • remain intact • remain loyal • remain constant • remain alone • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
2. remain silent = nie odzywaj się remain silent
3. remain largely = pozostań w dużej mierze remain largely
4. remain unchanged = pozostań niezmienionym remain unchanged
5. remain alone = pozostań w pojedynkę remain alone
8. remain well = pozostań dobrze remain well
9. remain intact = pozostać w nienaruszonym stanie remain intact
10. remain firmly = pozostań stanowczo remain firmly
11. remain loyal = pozostań lojalny remain loyal
12. remain indefinitely = pozostań na czas nieokreślony remain indefinitely
13. remain constant = utrzymać się na stałym poziomie remain constant
14. remain open = pozostań otwarty remain open
15. remain stable = pozostań stabilny remain stable
  • In the recent past, the size of the community has remained stable.
  • Since then, its population of around 40000 has remained relatively stable.
  • It has remained stable at around 7 to 8 during the 2000s.
  • The population has remained stable since 1970, when it was 609.
  • Over the last 10 years the population has remained stable.
  • After the increase in 2005 and 2006 the figures have remained stable.
  • Over all, serious crime has remained stable, or even dropped since the late 1980's.
  • "If the collection had remained stable, we probably would be able to keep it here," he said.
  • Exchange rates have also remained stable, especially in the last three years.
16. remain active = pozostań czynny remain active
17. remain true = nie zmień się remain true
18. remain far = pozostań daleko remain far
19. remain permanently = pozostań na stałe remain permanently
20. remain strong = pozostań silny remain strong
21. remain neutral = zachować neutralność remain neutral
22. remain popular = pozostań popularny remain popular
23. remain steady = utrzymaj się na stałym poziomie remain steady
24. remain far apart = pozostań daleko osobno remain far apart
26. remain independent = zachowaj niezależność remain independent
27. remain high = pozostań wysoki remain high
28. remain indoors = pozostań wewnątrz remain indoors
29. remain inside = pozostań do środka remain inside
30. remain quiet = pozostań cichy remain quiet

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.