"remain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remain czasownik

czasownik + remain
Kolokacji: 23
prefer to remain • choose to remain • wish to remain • expected to remain • allowed to remain • intend to remain • decide to remain • ...
remain + przyimek
Kolokacji: 61
remain until • remain under • remain within • remain below • remain above • remain outside • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
1. remain until = pozostawać do czasu gdy remain until
2. remain under = pozostań poniżej remain under
3. remain within = pozostań wewnątrz remain within
4. remain above = pozostań wyżej remain above
5. remain below = pozostań poniżej remain below
6. remain outside = pozostań na zewnątrz remain outside
7. remain inside = pozostań do środka remain inside
8. remain till = pozostawać kasa sklepowa remain till
9. remain in = pozostawać w remain in
10. remain throughout = pozostań przez cały czas remain throughout
11. remain behind = pozostań z tyłu remain behind
12. remain near = pozostań blisko remain near
14. remain on = pozostawać na remain on
15. remain at = pozostawać przy remain at
16. remain among = pozostawać wśród remain among
17. remain after = pozostań potem remain after
18. remain without = pozostań na zewnątrz remain without
19. remain before = pozostań wcześniej remain before
20. remain with = pozostawać z remain with
21. remain between = pozostań pośrodku remain between
22. remain for = pozostawać dla remain for
23. remain about = pozostawać około remain about
25. remain of = pozostawać z remain of
26. remain from = pozostawać z remain from
27. remained since = pozostać od tej pory remained since
28. remain through = pozostań całkowicie remain through
29. remain over = pozostawać ponad remain over
30. remain to = pozostawać aby remain to
31. remain during = pozostawać podczas remain during
32. remain around = pozostań wokół remain around
33. remain by = pozostawać przez remain by
34. remain into = pozostawać do remain into
35. remain including = pozostawać w tym remain including
36. remain against = pozostawać przeciwko remain against
37. remain upon = pozostawać na remain upon
38. remain close to = pozostawać blisko aby remain close to
39. remain out = pozostań na zewnątrz remain out
40. remain up = pozostań w górę remain up
41. remain aboard = pozostań na pokładzie remain aboard
42. remain out of = pozostawać na zewnątrz z remain out of
43. remain far from = pozostawać daleko od remain far from
44. remain off = pozostawać daleko remain off
45. remain except for = pozostawać oprócz remain except for
46. remain along = pozostań wzdłuż remain along
47. remain except = pozostawać tyle że remain except
remain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 233
remain silent • remain behind • remain unchanged • remain largely • remain intact • remain loyal • remain constant • remain alone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.