"remain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remain czasownik

czasownik + remain
Kolokacji: 23
prefer to remain • choose to remain • wish to remain • expected to remain • allowed to remain • intend to remain • decide to remain • ...
remain + przyimek
Kolokacji: 61
remain until • remain under • remain within • remain below • remain above • remain outside • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
1. remain including = pozostawać w tym remain including
2. remain against = pozostawać przeciwko remain against
3. remain upon = pozostawać na remain upon
4. remain close to = pozostawać blisko aby remain close to
5. remain aboard = pozostań na pokładzie remain aboard
6. remain out of = pozostawać na zewnątrz z remain out of
7. remain far from = pozostawać daleko od remain far from
8. remain off = pozostawać daleko remain off
9. remain except for = pozostawać oprócz remain except for
10. remain along = pozostań wzdłuż remain along
11. remain except = pozostawać tyle że remain except
12. remain down = pozostań w dół remain down
remain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 233
remain silent • remain behind • remain unchanged • remain largely • remain intact • remain loyal • remain constant • remain alone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.