"remain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remain czasownik

czasownik + remain
Kolokacji: 23
prefer to remain • choose to remain • wish to remain • expected to remain • allowed to remain • intend to remain • decide to remain • ...
remain + przyimek
Kolokacji: 61
remain until • remain under • remain within • remain below • remain above • remain outside • ...
remain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 233
remain silent • remain behind • remain unchanged • remain largely • remain intact • remain loyal • remain constant • remain alone • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(3) unchanged, unaltered
Kolokacji: 2
(12) firmly, tightly, securely
Kolokacji: 3
(13) indefinitely, unclear, vague
Kolokacji: 3
(15) popular, flat, undeveloped
Kolokacji: 3
(17) permanently, temporarily
Kolokacji: 2
(23) indoors, inside, outdoors
Kolokacji: 3
(24) consistent, consistently, sane
Kolokacji: 3
(26) stubbornly, obstinately
Kolokacji: 2
(27) vacant, empty
Kolokacji: 2
(28) later, afterward
Kolokacji: 2
(29) simply, childless, dry, sober
Kolokacji: 4
(33) stagnant, viable
Kolokacji: 2
(34) competitive, hostile, roughly
Kolokacji: 3
(35) unbeaten, unfulfilled
Kolokacji: 2
(37) cool, frozen
Kolokacji: 2
(38) solidly, solid, substantially
Kolokacji: 3
(41) uncertain, steadily
Kolokacji: 2
(42) officially, formally
Kolokacji: 2
(45) friendly, compatible, cordial
Kolokacji: 3
(46) somewhat, slightly
Kolokacji: 2
(47) undetected, unseen
Kolokacji: 2
(48) legally, strictly, valid
Kolokacji: 3
(49) defiant, defiantly
Kolokacji: 2
(50) unconvinced, skeptical
Kolokacji: 2
(51) undiscovered, unexplored
Kolokacji: 2
1. remain undiscovered = pozostań nieodkryty remain undiscovered
2. remain unexplored = pozostań niezbadany remain unexplored
(53) normally, remarkably
Kolokacji: 2
(54) flexible, adamant
Kolokacji: 2
(55) actually, absent
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.