"remain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remain czasownik

czasownik + remain
Kolokacji: 23
prefer to remain • choose to remain • wish to remain • expected to remain • allowed to remain • intend to remain • decide to remain • ...
remain + przyimek
Kolokacji: 61
remain until • remain under • remain within • remain below • remain above • remain outside • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
1. remain until = pozostawać do czasu gdy remain until
2. remain under = pozostań poniżej remain under
3. remain within = pozostań wewnątrz remain within
4. remain above = pozostań wyżej remain above
5. remain below = pozostań poniżej remain below
6. remain outside = pozostań na zewnątrz remain outside
7. remain inside = pozostań do środka remain inside
8. remain till = pozostawać kasa sklepowa remain till
9. remain in = pozostawać w remain in
10. remain near = pozostań blisko remain near
11. remain out = pozostań na zewnątrz remain out
12. remain up = pozostań w górę remain up
remain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 233
remain silent • remain behind • remain unchanged • remain largely • remain intact • remain loyal • remain constant • remain alone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.