"remain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remain czasownik

czasownik + remain
Kolokacji: 23
prefer to remain • choose to remain • wish to remain • expected to remain • allowed to remain • intend to remain • decide to remain • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. choose to remain = postanów pozostać choose to remain
2. prefer to remain = wól pozostać prefer to remain
3. wish to remain = chciej pozostać wish to remain
5. expected to remain = spodziewać się, że pozostać expected to remain
6. intend to remain = miej zamiar pozostać intend to remain
7. decide to remain = zdecyduj się pozostać decide to remain
8. forced to remain = zmuszony do pozostania forced to remain
9. want to remain = chciej pozostać want to remain
10. remain after signing = pozostań po podpisaniu remain after signing
11. continue to remain = kontynuuj pozostanie continue to remain
remain + przyimek
Kolokacji: 61
remain until • remain under • remain within • remain below • remain above • remain outside • ...
remain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 233
remain silent • remain behind • remain unchanged • remain largely • remain intact • remain loyal • remain constant • remain alone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.