"remain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remain czasownik

czasownik + remain
Kolokacji: 23
prefer to remain • choose to remain • wish to remain • expected to remain • allowed to remain • intend to remain • decide to remain • ...
remain + przyimek
Kolokacji: 61
remain until • remain under • remain within • remain below • remain above • remain outside • ...
remain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 233
remain silent • remain behind • remain unchanged • remain largely • remain intact • remain loyal • remain constant • remain alone • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
2. remain largely = pozostań w dużej mierze remain largely
5. remain far = pozostań daleko remain far
6. remain far apart = pozostań daleko osobno remain far apart
7. remain ahead = pozostań naprzód remain ahead
8. remain safely = pozostań bezpiecznie remain safely
9. remain perfectly = pozostań doskonale remain perfectly
10. remain aloft = pozostań wysoko remain aloft
11. remain abroad = pozostań za granicą remain abroad
12. remain completely = pozostań całkowicie remain completely
13. little remain = mało pozostawać little remain
14. remain offshore = pozostań morski remain offshore
15. technically remain = technicznie pozostań technically remain
16. remain nominally = pozostań nominalnie remain nominally
18. remain controversial = pozostań kontrowersyjny remain controversial
19. remain fully = pozostań w pełni remain fully
20. remain unreleased = pozostań niewydany remain unreleased
21. remain absolutely = pozostań całkowicie remain absolutely
22. remain deeply = pozostań głęboko remain deeply
23. remain unanswered = pozostań bez odpowiedzi remain unanswered
24. remain tantalizingly = pozostań drażniąco remain tantalizingly
25. remain ashore = pozostań do brzegu remain ashore
26. remain incognito = pozostań incognito remain incognito
27. remain utterly = pozostań całkowicie remain utterly
28. remain nearby = pozostań blisko remain nearby
29. remain incomplete = pozostań niedokończony remain incomplete
30. remain politically = pozostań politycznie remain politically
31. remain partially = pozostań częściowo remain partially
32. remain wholly = pozostań całkowicie remain wholly
33. remain unnoticed = pozostań niezauważony remain unnoticed
34. hitherto remained = dotychczas pozostać hitherto remained
35. remain devoted = pozostawać poświęcony remain devoted
(3) unchanged, unaltered
Kolokacji: 2
(12) firmly, tightly, securely
Kolokacji: 3
(13) indefinitely, unclear, vague
Kolokacji: 3
(15) popular, flat, undeveloped
Kolokacji: 3
(17) permanently, temporarily
Kolokacji: 2
(23) indoors, inside, outdoors
Kolokacji: 3
(24) consistent, consistently, sane
Kolokacji: 3
(26) stubbornly, obstinately
Kolokacji: 2
(27) vacant, empty
Kolokacji: 2
(28) later, afterward
Kolokacji: 2
(29) simply, childless, dry, sober
Kolokacji: 4
(33) stagnant, viable
Kolokacji: 2
(34) competitive, hostile, roughly
Kolokacji: 3
(35) unbeaten, unfulfilled
Kolokacji: 2
(37) cool, frozen
Kolokacji: 2
(38) solidly, solid, substantially
Kolokacji: 3
(41) uncertain, steadily
Kolokacji: 2
(42) officially, formally
Kolokacji: 2
(45) friendly, compatible, cordial
Kolokacji: 3
(46) somewhat, slightly
Kolokacji: 2
(47) undetected, unseen
Kolokacji: 2
(48) legally, strictly, valid
Kolokacji: 3
(49) defiant, defiantly
Kolokacji: 2
(50) unconvinced, skeptical
Kolokacji: 2
(51) undiscovered, unexplored
Kolokacji: 2
(53) normally, remarkably
Kolokacji: 2
(54) flexible, adamant
Kolokacji: 2
(55) actually, absent
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.