"long remained" — Słownik kolokacji angielskich

long remained kolokacja
Popularniejsza odmiana: remain longer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długo pozostać
  1. remain czasownik + long przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    "You have decided to remain a little longer in this world?"

    Podobne kolokacje: