"remain largely" — Słownik kolokacji angielskich

remain largely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań w dużej mierze
  1. remain czasownik + largely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The car remained largely the same throughout its production life.