"remain silent" — Słownik kolokacji angielskich

remain silent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie odzywaj się
  1. remain czasownik + silent przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The boy looked up at him again, but remained silent.

podobne do "remain silent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "remain silent" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo