"remain unchanged" — Słownik kolokacji angielskich

remain unchanged kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań niezmienionym
  1. remain czasownik + unchanged przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The local bus station building has remained unchanged ever since it was built.

    Podobne kolokacje: