"remain longer" — Słownik kolokacji angielskich

remain longer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań dłuższy
  1. remain czasownik + long przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "You have decided to remain a little longer in this world?"

    Podobne kolokacje: