"remained behind" — Słownik kolokacji angielskich

remained behind kolokacja
Popularniejsza odmiana: remain behind
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostać z tyłu
 1. remain czasownik + behind przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  The others would soon leave, and she must remain behind.

  Podobne kolokacje:
 2. remain czasownik + behind przyimek
  Bardzo luźna kolokacja

  This I did, remaining behind myself with the rest of my men.

  Podobne kolokacje: