"remain as long" — Słownik kolokacji angielskich

remain as long kolokacja
Popularniejsza odmiana: remain longer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań jak długi
  1. remain czasownik + long przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    "You have decided to remain a little longer in this world?"

    Podobne kolokacje: