"remained together" — Słownik kolokacji angielskich

remained together kolokacja
Popularniejsza odmiana: remain together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostać razem
  1. remain czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They remain together for the entire run of the show.

powered by  eTutor logo