"remain together" — Słownik kolokacji angielskich

remain together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań razem
  1. remain czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They remain together for the entire run of the show.

powered by  eTutor logo