"remain apart" — Słownik kolokacji angielskich

remain apart kolokacja
Popularniejsza odmiana: remain far apart
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań osobno
  1. remain czasownik + apart przysłówek
    Luźna kolokacja

    They remained apart for the next year and a half.

    Podobne kolokacje: