"remain far apart" — Słownik kolokacji angielskich

remain far apart kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań daleko osobno
  1. remain czasownik + apart przysłówek
    Zwykła kolokacja

    They remained apart for the next year and a half.

    Podobne kolokacje: