"remain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remain czasownik

czasownik + remain
Kolokacji: 23
prefer to remain • choose to remain • wish to remain • expected to remain • allowed to remain • intend to remain • decide to remain • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(2) wish, expect, want, ask
Kolokacji: 4
(3) allow, permit, leave
Kolokacji: 3
(4) intend, plan
Kolokacji: 2
(6) enable, add
Kolokacji: 2
1. enable to remain = umożliw pozostanie enable to remain
2. add remaining = dodaj pozostawanie add remaining
remain + przyimek
Kolokacji: 61
remain until • remain under • remain within • remain below • remain above • remain outside • ...
remain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 233
remain silent • remain behind • remain unchanged • remain largely • remain intact • remain loyal • remain constant • remain alone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.