"remain far" — Słownik kolokacji angielskich

remain far kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań daleko
  1. remain czasownik + far przysłówek
    Silna kolokacja

    In fact, he wrote, China's human rights record remained far below basic international standards.

    Podobne kolokacje: