"allow to remain" — Słownik kolokacji angielskich

allow to remain kolokacja
Popularniejsza odmiana: allowed to remain
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól pozostać
  1. allow czasownik + remain czasownik
    Zwykła kolokacja

    But they certainly could not allow him to remain here.

    Podobne kolokacje: