"remained from" — Słownik kolokacji angielskich

remained from kolokacja
Popularniejsza odmiana: remain from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostać z
  1. remain czasownik + from przyimek
    Luźna kolokacja

    He was the only one in the world who remained from her past.

    Podobne kolokacje: