"remain into" — Słownik kolokacji angielskich

remain into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostawać do
  1. remain czasownik + into przyimek
    Silna kolokacja

    The four teams remaining play against each other for straight access into the Final.

    Podobne kolokacje: