"remain for" — Słownik kolokacji angielskich

remain for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostawać dla
  1. remain czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    What hope will remain for him if you are gone?

    Podobne kolokacje: