"remain by" — Słownik kolokacji angielskich

remain by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostawać przez
  1. remain czasownik + by przyimek
    Silna kolokacja

    The $2.97 million price remained in a class by itself for one week.

    Podobne kolokacje: