"remain alone" — Słownik kolokacji angielskich

remain alone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań w pojedynkę
  1. remain czasownik + alone przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    There was some movement and the old man remained alone in the room.

    Podobne kolokacje: