"remain strong" — Słownik kolokacji angielskich

remain strong kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań silny
  1. remain czasownik + strong przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The light remained strong only around Chex herself; she had lost ground.