"remain open" — Słownik kolokacji angielskich

remain open kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań otwarty
  1. remain czasownik + open przymiotnik
    Silna kolokacja

    During this time, the clubhouse remained open and was used for special events.

    Podobne kolokacje: