"generally remained" — Słownik kolokacji angielskich

generally remained kolokacja
Popularniejsza odmiana: generally remain
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnie pozostać
  1. remain czasownik + generally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They would generally remain living with their families until marriage.