"generally remain" — Słownik kolokacji angielskich

generally remain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnie pozostań
  1. remain czasownik + generally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    They would generally remain living with their families until marriage.