"remained firmly" — Słownik kolokacji angielskich

remained firmly kolokacja
Popularniejsza odmiana: remain firmly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostać stanowczo
  1. remain czasownik + firmly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    In reality, having written two books, the young writer remained firmly on the ground.