"remain firmly" — Słownik kolokacji angielskich

remain firmly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań stanowczo
  1. remain czasownik + firmly przysłówek
    Silna kolokacja

    In reality, having written two books, the young writer remained firmly on the ground.