"remain steady" — Słownik kolokacji angielskich

remain steady kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utrzymaj się na stałym poziomie
  1. remain czasownik + steady przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Soon they remained steady, and even began to slide away from the center toward the- Patrick?

    Podobne kolokacje: