"remain permanently" — Słownik kolokacji angielskich

remain permanently kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań na stałe
  1. remain czasownik + permanently przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Each young mind is left with an identical picture, which remains permanently.