"remain stable" — Słownik kolokacji angielskich

remain stable kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań stabilny
  1. remain czasownik + stable przymiotnik
    Silna kolokacja

    In the recent past, the size of the community has remained stable.

    Podobne kolokacje: