"remain quiet" — Słownik kolokacji angielskich

remain quiet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań cichy
  1. remain czasownik + quiet przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    We feel close enough to remain quiet the rest of the way to Long Island.

    Podobne kolokacje: