"remain true" — Słownik kolokacji angielskich

remain true kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie zmień się
  1. remain czasownik + true przymiotnik
    Silna kolokacja

    Did she think less of him because he had not remained true to Annabel?

    Podobne kolokacje: