"remain indoors" — Słownik kolokacji angielskich

remain indoors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań wewnątrz
  1. remain czasownik + indoors przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Since it rained all day, she had a good excuse to remain indoors.

    Podobne kolokacje: