NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"remain loyal" — Słownik kolokacji angielskich

remain loyal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań lojalny
  1. remain czasownik + loyal przymiotnik
    Silna kolokacja

    Many in the audience were her fans from the 1980's who had remained loyal to her.

    Podobne kolokacje: