"remain active" — Słownik kolokacji angielskich

remain active kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań czynny
  1. remain czasownik + active przymiotnik
    Silna kolokacja

    Despite losing its original building to a fire in 1951, it has remained active to the present day.

    Podobne kolokacje: