"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(4) produce, lose, hire, fly
Kolokacji: 4
2. provide pilots = dostarcz pilotom provide pilots
3. serve as a pilot = służ w stopniu pilota serve as a pilot
5. pilot is accommodated = pilot jest zakwaterowany pilot is accommodated
6. provide to pilots = dostarcz do pilotów provide to pilots
7. pilot is seated = pilot siedzi pilot is seated
8. provide for pilots = dostarcz pilotom provide for pilots
9. help pilots = pomoc piloci help pilots
10. aid pilots = piloci pomocowi aid pilots
(6) recruit, join
Kolokacji: 2
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...
przyimek + pilot
Kolokacji: 12
for pilots • by pilots • of pilots • on pilot • from the pilot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.