"pilot is accommodated" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot jest zakwaterowany
  1. accommodate czasownik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The pilot is accommodated with a sling seat, suspended from the wing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo