"pilot is seated" — Słownik kolokacji angielskich

pilot is seated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot siedzi
  1. seat czasownik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The pilot was seated to the rear of the observer, who also served as the wireless operator.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo