ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Badger cull pilot area" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Borsuczy obszar przeznaczony do odstrzału pilotażowy
 1. pilot rzeczownik + area rzeczownik
  Silna kolokacja

  Badger cull pilot areas named 5.

  Podobne kolokacje:
 2. badger rzeczownik + area rzeczownik
  Silna kolokacja

  Badger cull pilot areas named 5.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo