"experienced pilot" — Słownik kolokacji angielskich

experienced pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doświadczony pilot
  1. experienced przymiotnik + pilot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He looked up at the light with an experienced pilot's eye.

powered by  eTutor logo