"full-time pilot" — Słownik kolokacji angielskich

full-time pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot na pełnym etacie
  1. full-time przymiotnik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The firm ferried lawyers from one office to another in its own airplane, a Cessna 414, manned by the two full-time pilots on its payroll.

powered by  eTutor logo