"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(2) test, airmail
Kolokacji: 2
(4) television, TV, charter
Kolokacji: 3
(6) Palm, stunt
Kolokacji: 2
1. aircraft pilot = samolot pilot aircraft pilot
2. aviation pilot = pilot lotniczy aviation pilot
3. balloon pilot = balonowy pilot balloon pilot
4. Air Pilot = Pilot lotniczy Air Pilot
5. Sky Pilot = Kapelan wojskowy Sky Pilot
6. solo pilot = solo pilot solo pilot
(8) student, instructor, master
Kolokacji: 3
(9) RAF, Luftwaffe, squadron
Kolokacji: 3
(12) woman, Harrier, rebel
Kolokacji: 3
(14) Seattle, harbor
Kolokacji: 2
(15) US, NATO, river, copter
Kolokacji: 4
(16) comedy, sitcom
Kolokacji: 2
(17) Delta, Northwest, Bush
Kolokacji: 3
(18) Spitfire, suicide
Kolokacji: 2
(20) auto, ferry, boat, Steamboat
Kolokacji: 4
(21) spaceship, starship, module
Kolokacji: 3
(22) cargo, freighter
Kolokacji: 2
(23) robot, ABC
Kolokacji: 2
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...
przyimek + pilot
Kolokacji: 12
for pilots • by pilots • of pilots • on pilot • from the pilot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.