"pilot undergoes" — Słownik kolokacji angielskich

pilot undergoes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot przechodzi
  1. pilot rzeczownik + undergo czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The pilot, along with eight other episodes, therefore underwent re-editing and plot expansion to meet Grade's demands.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo